0975686966

Dầu nhớt PRIORITET 20W-50 chất lượng cao

Lớp ghép phổ biến bán tổng hợp (Gazpromneft Diesel Prioritet 10W-30, 10W-40) và khoáng sản (Gazpromneft Diesel Prioritet SAE 15W-40, 20W-50) Dầu động cơ diesel được sản xuất sử dụng các loại dầu gốc chất lượng cao và gói phụ gia cân bằng.Thông qua việc sử dụng các loại dầu cơ sở nâng cao, các loại dầu động cơ là: tuổi thọ tăng dịch vụ, giảm tiêu thụ dầu thông qua việc đốt và cải thiện bảo vệ ăn mòn.
Được thiết kế phù hợp với tiêu chuẩn môi trường Euro 3 được thay thế nhóm dầu API CG-4, CF-4.Rekomenduyutsya để sử dụng trong các khu hỗn hợp, có trong thành phần diesel kỹ thuật cao và trung bình của nó và kỹ thuật với động cơ xăng.

Hiển thị kết quả duy nhất

1
Bạn cần hỗ trợ?